#}

Stallestraat 96
1180 Ukkel

Openbaar onderzoek afgerond

L'aménagement des bâtiments de garage de la Croix-rouge et du parking

Wettelijke basis

Verbouwen of renoveren zonder wijzigen van het volume

Openbaar onderzoek

van maandag 23 september 2013 tot maandag 7 oktober 2013

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Voorziening van collectief belang of van openbare dienst 787 m² 787 m² Te bepalen 0 m²
Bewaring / opslag 1.886 m² 1.886 m² Te bepalen 0 m²
Kantoor 4.354 m² 4.354 m² Te bepalen 0 m²
Huisvesting 178 m² 178 m² Te bepalen 0 m²
Andere 1.886 m² 1.886 m² Te bepalen 0 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie PU/406714
Gemeentelijke referentie 16-40164-2011
Versie 1
Referentie gemengd karakter

gemengde vergunning: gelijktijdige behandeling van de stedenbouwkundige vergunning en van de milieuvergunning

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 19-09-2011
Volledig dossier 11-12-2012
Begin van openbaar onderzoek 23-09-2013
Einde van openbaar onderzoek 07-10-2013
Overlegcommissie 24-10-2013
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
Openbare gegevens