#}

Vanderkinderestraat 522-- 4
1180 Ukkel

Changement d'utilisation (création d'un atelier de réparation textile)

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Op de gelijkaardige locatie is er geen vergunningsaanvraag

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie PU/381075
Gemeentelijke referentie 16-35459-2002
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 31-01-2002
Volledig dossier 12-03-2002
Betekening van de beslissing 26-09-2002
Geldigheid van de vergunning 25-09-2004
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens