#}

Messidorlaan 184
1180 Ukkel

Immeuble à appartements (+ PU n° 15929bis)

Ukkel
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie PU/345872
Gemeentelijke referentie 16-15929-1951
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 De indieningsdatum wordt niet vermeld

Chronologie
Indiening
Betekening van de beslissing 21-10-1953
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens