FR    NL   

Saturnelaan 10
1180 Ukkel


Geen openbaar onderzoek

Referenties

Nova referentiePU/340761
Identificatiecode1266490
Gemeentelijke referentie16-25027-1967

Chronologie

Stap Datum
Indiening
Extra elementen
Ontvangstbevestiging volledig dossier
Kennisgeving van besluit

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

Modification façade

Betrokken percelen

21612C0217/00C021, 21612C0217/00G019

Veranderingen in vloeroppervlakten

Geen gegevens

Vergunnings geschiedenis

Stedenbouwvergunningen waarvan de geolokalisatie vergelijkbaar is met deze.

Indiening Referentie Notificatie Staat
02-12-2020 16/AA/1767938 In onderzoek
06-12-2010 PU/340332 Geweigerd
PU/340013 In onderzoek

Theoretische verwerkingstijd

Gegevens niet beschikbaar

Documenten

Geen documenten beschikbaar

Tijdlijn

Aandacht, sommige gegevens missen of zijn niet consistent