#}

Maurice Herbettelaan 24
1070 Anderlecht

Construire 2 étages supplémentaires

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie PU/329324
Gemeentelijke referentie 40006-PU
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 21-02-1989
Betekening van de beslissing 21-02-1989
Geldigheid van de vergunning 20-02-1991
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens