#}

Brogniezstraat 113
1070 Anderlecht

Revêtement de la façade

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie PU/325859
Gemeentelijke referentie 36513-PU
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 25-06-1971
Betekening van de beslissing 25-06-1971
Geldigheid van de vergunning 24-06-1973
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens