#}

Ninoofse Steenweg 656
1070 Anderlecht

Construire une maison (7m)

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie PU/313029
Gemeentelijke referentie 24742-PU
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 15-01-1948
Betekening van de beslissing 15-01-1948
Geldigheid van de vergunning 14-01-1950
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens