#}

Georges Moreaustraat 192-194
1070 Anderlecht

Construire une maison (6m)

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie PU/297967
Gemeentelijke referentie F10886-PU
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 23-06-1905
Betekening van de beslissing 23-06-1905
Geldigheid van de vergunning 22-06-1907
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens