de Henninstraat 71-73
1050 Elsene

Gewestelijke referentie PU/233563
Gemeentelijke referentie 2007/135-90/71
Gebruikersnaam 1188346
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van zaterdag 25 augustus 2007 tot zaterdag 8 september 2007. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst

Voorwerp van de aanvraag

Changement d'affectation du rez-de-chaussée et du 1er étage de bureau en 2 appartements avec modification de la façade (création d'une porte de garage et d'une terrasse avec volume en retrait du 2ème étage) et ouverture d'une cour intérieure sur toute la

Chronologie

Fase Datum
Indiening 30-03-2007
Begin van openbaar onderzoek 25-08-2007
Einde van openbaar onderzoek 08-09-2007
Overlegcommissie 19-09-2007
Betekening van de beslissing 04-02-2008

Adviesverlenende instanties

Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
01-06-2022 09/PU/1843930
18-09-2021 09/SFD/1800956 03-05-2022
22-07-2020 09/PU/1755703
03-06-1985 09/PU/1741949
03-07-1984 09/PU/1741958
06-12-1968 09/PU/1741956
11-05-1937 09/PU/1741952
Ontbrekend gegeven PU/633852 25-03-1937

Tijdslijn