#}

Manchesterstraat 23
1080 Sint-Jans-Molenbeek

L'ajout d'un garage au rez-de-chaussée

Wettelijke basis

Verbouwen of renoveren zonder wijzigen van het volume

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie PU/217124
Gemeentelijke referentie PU-32100
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 06-05-1991
Termijn voor het afgeven 45 dagen
Betekening van de beslissing 05-07-1991
Geldigheid van de vergunning 04-07-1993
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens