#}

Wetstraat 105
1000 Brussel

Plaatsen van 2 reclame inrichtingen van 8 m² op gevel van gebouw : SV zes jaar

Wettelijke basis

Andere

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie ENS/519806
Gemeentelijke referentie L15/2010
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 16-02-2010
Volledig dossier 01-04-2010
Betekening van de beslissing 16-06-2010
Geldigheid van de vergunning 15-06-2012
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens