#}

Daillyplein 011
1030 Schaarbeek

Périmé et classé aux archives - EL^L88H91S88HT436 EL^L88H91S88HT463 EL//L300H63S23HT450

Wettelijke basis

Het plaatsen van 1 (aantal) publiciteitsbord(en), met een totale oppervlakte van 1 m²

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie ENS/191539
Gemeentelijke referentie 1999/154=062/011
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 09-04-1999
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens