#}

Negen Provincieslaan 5
1083 Ganshoren

Wettelijke basis

uitbaten van 17 overdekte parkeerplaatsen

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie C_PLP/622052
Gemeentelijke referentie PE/2335

aanvraag tot milieuvergunning
een milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te baten die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, dit wil zeggen inrichtingen die een impact kunnen hebben op het milieu of op de buurt

Subtype
Verlenging gemeentelijke milieuvergunning

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 De vergunning werd toegekend zonder dat de datum van de betekening wordt vermeld

Chronologie
Indiening 20-12-2016
Betekening van de beslissing
Geldigheid van de vergunning 13-10-2033
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens