#}

Pierre Longinstraat 1
1070 Anderlecht

Wettelijke basis

Uitbaten van verwarmingsinrichtingen, een klimaatregelingssysteem en een statische transformator

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie CL3/679023
Gemeentelijke referentie PE 64/2018

aanvraag tot milieuvergunning
een milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te baten die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, dit wil zeggen inrichtingen die een impact kunnen hebben op het milieu of op de buurt

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 21-04-2018
Volledig dossier 21-06-2018
Betekening van de beslissing 07-06-2018
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Meer technische details

Voor de afgeleverde milieuvergunningen en volledig verklaarde aanvragen, raadpleeg ook de kaart van de milieuvergunningen en de kaart met zendantennes.

Openbare gegevens