#}

Generaal de Longuevillelaan 14
1150 Sint-Pieters-Woluwe

Wettelijke basis

Uitbating van twee gasketels (2*105 kW)

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie CL3/659349
Gemeentelijke referentie 2017/162PE3986

aanvraag tot milieuvergunning
een milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te baten die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, dit wil zeggen inrichtingen die een impact kunnen hebben op het milieu of op de buurt

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 De datum van de betekening zou niet voor de indieningsdatum mogen liggen

Chronologie
Indiening 07-12-2017
Betekening van de beslissing 08-02-2017
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens