#}

Haachtsesteenweg 693-695
1030 Schaarbeek

Wettelijke basis

de uitbating van een ondergrondse stookolietank

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie CL2/632745
Gemeentelijke referentie 1978~37=129/693-695

aanvraag tot milieuvergunning
een milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te baten die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, dit wil zeggen inrichtingen die een impact kunnen hebben op het milieu of op de buurt

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 De indieningsdatum zou niet in de toekomst mogen liggen

 De datum van de betekening zou niet voor de indieningsdatum mogen liggen

Chronologie
Indiening 23-03-2078
Betekening van de beslissing 09-05-1978
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens