#}

Vandervekenstraat 66
1083 Ganshoren

Openbaar onderzoek afgerond
Openbaar onderzoek

van maandag 18 april 2011 tot maandag 18 april 2011

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie CL2/458977
Gemeentelijke referentie PE/286 Dossiernr PE/2154

aanvraag tot milieuvergunning
een milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te baten die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, dit wil zeggen inrichtingen die een impact kunnen hebben op het milieu of op de buurt

Subtype
Gemeentelijke milieuvergunning klasse 2

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 De datum van de betekening zou niet voor de indieningsdatum mogen liggen

Chronologie
Indiening 14-05-2011
Begin van openbaar onderzoek 18-04-2011
Einde van openbaar onderzoek 18-04-2011
Betekening van de beslissing 10-05-2011
Geldigheid van de vergunning 10-05-2026
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens