#}

Van Overbekelaan 160
1083 Ganshoren

Openbaar onderzoek afgerond
Openbaar onderzoek

van woensdag 4 mei 2011 tot woensdag 4 mei 2011

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie CL2/458550
Gemeentelijke referentie PE/284 n°de dossier : Pe/2163

aanvraag tot milieuvergunning
een milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te baten die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, dit wil zeggen inrichtingen die een impact kunnen hebben op het milieu of op de buurt

Subtype
Gemeentelijke milieuvergunning klasse 2

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 De datum van de betekening zou niet voor de indieningsdatum mogen liggen

Chronologie
Indiening 25-05-2011
Begin van openbaar onderzoek 04-05-2011
Einde van openbaar onderzoek 04-05-2011
Betekening van de beslissing 16-05-2011
Geldigheid van de vergunning 16-05-2026
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens