#}

Rusatiralaan 9
1083 Ganshoren

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Als deze dossier niet geolocaliseerd is, is het niet mogelijk om andere dossiers met een gelijkaardige locatie weer te geven.

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie CL2/449266
Gemeentelijke referentie PE/240 N° de dossier 2054

aanvraag tot milieuvergunning
een milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te baten die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, dit wil zeggen inrichtingen die een impact kunnen hebben op het milieu of op de buurt

Subtype
Gemeentelijke milieuvergunning klasse 2

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 De datum van de betekening zou niet voor de indieningsdatum mogen liggen

Chronologie
Indiening 04-10-2006
Betekening van de beslissing 26-09-2006
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens