#}

Kerselarenlaan 026
1030 Schaarbeek

Abattre un arbre à haute tige dans la zone de cours et jardins

1 boom te kappen Schaarbeek
Wettelijke basis

Het vellen of verplaatsen van een boom, of het uitvoeren van eender welke ingreep die een bedreiging kan vormen voor de overleving van een hoogstammige boom (niet aan de weg gelegen) hfdst. II en III, afdeling 7 van het besluit

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie AA/603833
Gemeentelijke referentie 2016/260=037/026
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bomen vellen

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 27-06-2016
Volledig dossier 27-07-2016
Betekening van de beslissing 14-09-2016
Geldigheid van de vergunning 13-09-2018
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens