#}

Jean en Pierre Carsoellaan 87-89
1180 Ukkel

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie AA/382059
Gemeentelijke referentie SV-84-2001
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 07-06-2001
Volledig dossier 14-06-2001
Betekening van de beslissing 12-07-2001
Geldigheid van de vergunning 11-07-2003
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens