#}

Rue de l'Eglise 96A-98A - Avenue de Hinnisdael 12
1150 Sint-Pieters-Woluwe

Openbaar onderzoek afgerond

Veranderen van de materialen van de dakkapellen, renovatie van bestaande uithangborden en een terras op de stoep aanleggen

Wettelijke basis

Plaatsen van een of meerdere uithangbord(en) en/of reclame verwijzend naar het uithangbord Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 4, onderafdeling 2 van het besluit

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting zonder verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 2 van het besluit

Openbaar onderzoek

van maandag 4 maart 2024 tot maandag 18 maart 2024

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 19/PU/1922559
Gemeentelijke referentie 2023/292
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 De straatnaam zou in het nederlands en in het frans moeten worden vermeld

Chronologie
Indiening 10-11-2023
Bijkomende elementen 23-01-2024
Volledig dossier 19-02-2024
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 04-03-2024
Einde van openbaar onderzoek 18-03-2024
Overlegcommissie 28-03-2024
 Opschorting (Gewijzigd project) 24-04-2024
 Einde van de opschorting Te bepalen
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens