#}

Wielrijderslaan 38
1150 Sint-Pieters-Woluwe

Openbaar onderzoek afgerond

Bouwen van een garage in de achteruitbouwstrook

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van maandag 4 september 2023 tot maandag 18 september 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 294 m² 294 m² 294 m² 0 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 19/PU/1908018
Gemeentelijke referentie 2023/176
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 26-06-2023
Bijkomende elementen 25-08-2023
Volledig dossier 01-09-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 04-09-2023
Einde van openbaar onderzoek 18-09-2023
Overlegcommissie 28-09-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 16-10-2023
 Einde van de opschorting 12-12-2023
Volledig dossier (Gewijzigd project) 12-12-2023
Betekening van de beslissing 29-12-2023
Geldigheid van de vergunning 29-12-2026
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens