#}

Donkerstraat 77
1150 Sint-Pieters-Woluwe

Openbaar onderzoek afgerond

Uitbreiden van de eengezinswoning

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van maandag 4 september 2023 tot maandag 18 september 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 212 m² 296 m² Ontbrekend gegeven 84 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 19/PU/1907879
Gemeentelijke referentie 2023/175
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 27-06-2023
Volledig dossier 18-07-2023
Termijn voor het afgeven 190 dagen
Begin van openbaar onderzoek 04-09-2023
Einde van openbaar onderzoek 18-09-2023
Overlegcommissie 28-09-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 06-10-2023
 Einde van de opschorting 24-01-2024
Volledig dossier (Gewijzigd project) 24-01-2024
Betekening van de beslissing 07-02-2024
Geldigheid van de vergunning 07-02-2027
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens