#}

de Hinnisdaellaan 1
1150 Sint-Pieters-Woluwe

Installer 2 panneaux de guidage dynamiques à hauteur des n°1 et 20 de l'avenue de Hinnisdael

Wettelijke basis

Andere

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 19/PFD/1932277
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 09-02-2024
Termijn voor het afgeven 75 dagen
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Gemeentecollege
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens