#}

Steenboklaan 5
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Openbaar onderzoek afgerond

Plaatsen van een warmtepomp, vervangen van het buitenschrijnwerk, uitbreiden en isoleren van de ééngezinswoning

Sint-Lambrechts-Woluwe
Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 24 augustus 2023 tot donderdag 7 september 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 110 m² 157 m² 157 m² 48 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 18/PU/1899149
Gemeentelijke referentie PU/1899149/2023
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 24-04-2023
Bijkomende elementen 08-12-2023
Volledig dossier 29-06-2023
Begin van openbaar onderzoek 24-08-2023
Einde van openbaar onderzoek 07-09-2023
Overlegcommissie 22-09-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 06-10-2023
 Einde van de opschorting 12-12-2023
Volledig dossier (Gewijzigd project) 12-12-2023
Betekening van de beslissing 01-02-2024
Begin van de werken 12-02-2024
Geldigheid van de vergunning 01-02-2027
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens