#}

Steenboklaan 97
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Openbaar onderzoek afgerond

Regulariseren van de plaatsing van twee ventilatieroosters aan de voorkant en de wijziging van het schrijnwerk, vervangen van de toegangsdeur, vergroten van de achteropening van het gelijkvloers, vellen van een boom en herinrichten van de binnenruimtes van de ééngezinswoning

regulariseren van de plaatsing van twee ventilatieroosters aan de voorkant en de wijziging van het schrijnwerk, vervangen van de toegangsdeur, vergroten van de achteropening van het gelijkvloers en herinrichten van de binnenruimtes van de ééngezinswoning

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 24 augustus 2023 tot donderdag 7 september 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 118 m² 118 m² 118 m² 0 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 18/PU/1896541
Gemeentelijke referentie PU/1896541/2023
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 29-03-2023
Bijkomende elementen 08-06-2023
Volledig dossier 11-07-2023
Termijn voor het afgeven 190 dagen
Begin van openbaar onderzoek 24-08-2023
Einde van openbaar onderzoek 07-09-2023
Overlegcommissie 22-09-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 06-10-2023
 Einde van de opschorting 13-12-2023
Volledig dossier (Gewijzigd project) 13-12-2023
Betekening van de beslissing 23-01-2024
Begin van de werken 05-04-2024
Geldigheid van de vergunning 23-01-2027
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens