#}

Slotlaan 41
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Openbaar onderzoek afgerond

Regulariseren van de wijziging van het schrijnwerk aan de voorgevel, de oprichting van een dakkapel aan de voorkant van het dak, uitbreiden van het gelijkvloers, uitvoeren van wijzigingen binnenin en inrichten van een dakkapel aan de achterkant van het gebouw

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 11 mei 2023 tot donderdag 25 mei 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 248 m² 264 m² 264 m² 16 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 18/PU/1870543
Gemeentelijke referentie PU/1870543/2023
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 02-02-2023
Bijkomende elementen 27-03-2023
Volledig dossier 14-04-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 11-05-2023
Einde van openbaar onderzoek 25-05-2023
Overlegcommissie 09-06-2023
Betekening van de beslissing 24-07-2023
Begin van de werken 04-09-2023
Geldigheid van de vergunning 25-07-2026
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens