#}

Ter Kamerenstraat 270
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Openbaar onderzoek afgerond

Regulariseren van de uitgevoerde werken en de wijziging van het gebouw van drie woongelegenheden in een ééngezinswoning, ophogen van de gemene muur op het gelijkvloers, plaatsen van een visuele bescherming op de laatste verdieping van de ééngezinswoning

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 24 augustus 2023 tot donderdag 7 september 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 339 m² 350 m² Geweigerd 11 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 18/PU/1870012
Gemeentelijke referentie PU/1870012/2023
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 30-01-2023
Bijkomende elementen 24-04-2023
Volledig dossier 08-06-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 24-08-2023
Einde van openbaar onderzoek 07-09-2023
Overlegcommissie 22-09-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 06-10-2023
 Einde van de opschorting 06-04-2024
Betekening van de beslissing 14-05-2024
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens