#}

Georges Henrilaan 317
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Openbaar onderzoek afgerond

Bouwen van een uitbreiding op de 1ste verdieping aan de achterkant en isoleran van de achtergevel van het gebouw

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 11 mei 2023 tot donderdag 25 mei 2023

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 18/PU/1869539
Gemeentelijke referentie PU/1869539/2023
Versie 1
Bezwaardossier 18/SFD/1936231

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 24-01-2023
Bijkomende elementen 15-03-2023
Volledig dossier 27-03-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 11-05-2023
Einde van openbaar onderzoek 25-05-2023
Overlegcommissie 09-06-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 01-09-2023
 Einde van de opschorting 01-03-2024
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens