#}

Roodebeeksteenweg 300
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Openbaar onderzoek afgerond

Renoveren en uitbreiden van het therapeutische en culturele centrum (afbreken/herbouwen + terrassen + verhogiing van het dak van het multifonctionele zaal + wijzigen van het bodemreliëf van het terrein aabn de achterkant) en regulariseren van het vervangen van de vensters aan de voorgevel van het gebouw gelegen aan de linkse kant

Sint-Lambrechts-Woluwe
Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 11 mei 2023 tot donderdag 25 mei 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Voorziening van collectief belang of van openbare dienst 553 m² 591 m² 591 m² 38 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 18/PU/1866494
Gemeentelijke referentie PU/1866494/2022
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 23-12-2022
Bijkomende elementen 28-03-2023
Volledig dossier 19-04-2023
Begin van openbaar onderzoek 11-05-2023
Einde van openbaar onderzoek 25-05-2023
Overlegcommissie 09-06-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 04-07-2023
 Einde van de opschorting 26-07-2023
Volledig dossier (Gewijzigd project) 26-07-2023
Betekening van de beslissing 30-08-2023
Geldigheid van de vergunning 18-09-2026
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens