#}

Driesstraat 193
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Bouwen van een uitbreiding en een dakkapel aan de achtergevel, inrichten van de tuin en renoveren van de ééngezinswoning

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 207 m² 231 m² 231 m² 24 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Op de gelijkaardige locatie is er geen vergunningsaanvraag

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 18/PU/1865384
Gemeentelijke referentie PU/1865384/2022
Versie 2

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 15-12-2022
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Overlegcommissie 22-12-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 26-01-2024
 Einde van de opschorting 04-03-2024
Volledig dossier (Gewijzigd project) 04-03-2024
Betekening van de beslissing 10-04-2024
Geldigheid van de vergunning 10-04-2027
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens