#}

Roodebeeksteenweg 47
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Openbaar onderzoek afgerond

Bouwen van twee dakkappellen en isoleren van het dak (sarking) van de ééngezinswoning

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 9 mei 2024 tot donderdag 23 mei 2024

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Kantoor 20 m² 30 m² Te bepalen 10 m²
Huisvesting 126 m² 126 m² Te bepalen 0 m²
Andere 23 m² 23 m² Te bepalen 0 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 18/PU/1850027
Gemeentelijke referentie PU/1850027/2022
Versie 2

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 19-07-2022
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 09-05-2024
Einde van openbaar onderzoek 23-05-2024
Overlegcommissie 07-06-2024
Volledig dossier (Gewijzigd project) 09-04-2024
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens