Solleveldstraat 74
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Gewestelijke referentie 18/PU/1785120
Gemeentelijke referentie PU/1785120/2021
Gebruikersnaam 1785120
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van donderdag 21 oktober 2021 tot donderdag 4 november 2021. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

Bouwen van een veranda op het gelijkvloers, inrichten van een dakkapel aan de achterkant van het dak en een terras op het platte dak van de eerste verdieping van het gebouw

Chronologie

Fase Datum
Indiening 04-05-2021
Bijkomende elementen 22-06-2021
Begin van openbaar onderzoek 21-10-2021
Einde van openbaar onderzoek 04-11-2021
Overlegcommissie 19-11-2021
Betekening van de beslissing 20-12-2021

Adviesverlenende instanties

Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 188 m² 211 m² Geweigerd
Andere 76 m² 76 m² Geweigerd

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
11-05-2022 18/PU/1841512
16-01-2014 PU/542262 22-06-2000

Tijdslijn