#}

Albertynlaan 54
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Construire une maison

Sint-Lambrechts-Woluwe
Wettelijke basis

Anders

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 18/PU/1780276
Gemeentelijke referentie /222/1908
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 01-09-1908
Betekening van de beslissing 12-09-1908
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens