#}

Woluwedal
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Openbaar onderzoek afgerond

Herinrichten van het Sint-Lambertpark.

Wettelijke basis

Realiseren van werken van infrastructuur en/of stedelijke inrichting Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 9 van het besluit

Inrichten van een groene ruimte en/of wijziging van het bodemreliëf, ontbossen of ontginnen of wijzigen van de vegetatie van een gebied waarvan de bescherming door de Regering nodig wordt geacht Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 8 van het besluit

Openbaar onderzoek

van woensdag 15 maart 2023 tot donderdag 13 april 2023

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 18/PFD/1857608
Gemeentelijke referentie PUFD/1857608/2023
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 07-10-2022
Bijkomende elementen 13-01-2023
Volledig dossier 27-02-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 15-03-2023
Einde van openbaar onderzoek 13-04-2023
Overlegcommissie 28-04-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 11-05-2023
 Einde van de opschorting 01-08-2023
Volledig dossier (Gewijzigd project) 01-08-2023
Betekening van de beslissing 05-10-2023
Geldigheid van de vergunning 05-10-2026
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
  • Overlegcommissie
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens