#}

Kerselarenlaan 163
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Openbaar onderzoek afgerond

Opdelen van de ééngezinswoning in drie woongelegenheden, ophogen van het dak en vevangen van de deuren en vensters van het gebouw

Urban.brussels
Wettelijke basis

Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed (cf.Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 8 juni 2023 tot donderdag 22 juni 2023

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 18/GOU_PU/1895232
Gemeentelijke referentie PU/1848950/recours
Versie 1
Oorspronkelijk dossier 18/PU/1848950

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Ontbrekend gegeven

De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 10-03-2023
Begin van openbaar onderzoek 08-06-2023
Einde van openbaar onderzoek 22-06-2023
Overlegcommissie 05-07-2023
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
Openbare gegevens