#}

Saturnelaan 6
1180 Ukkel

Aankomend openbaar onderzoek

Het renoveren en uitbreiden van een eengezinswoning, inrichten van 2 parkeerplaatsen in de beschermzone voor bomen, gelegen aan de ingang van het perceel en het bouwen van een zwembad

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Andere

Openbaar onderzoek

van donderdag 9 mei 2024 tot donderdag 23 mei 2024

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 707 m² 743 m² Te bepalen 36 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 16/PU/1931396
Gemeentelijke referentie 16-47416-2024
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 03-02-2024
Bijkomende elementen 04-03-2024
Volledig dossier 15-04-2024
Termijn voor het afgeven 90 dagen
Begin van openbaar onderzoek 09-05-2024
Einde van openbaar onderzoek 23-05-2024
Overlegcommissie 12-06-2024
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
Openbare gegevens