#}

Beeckmanstraat 66
1180 Ukkel

Openbaar onderzoek afgerond

Het renoveren van een eengezinshuis met verhoging van het profiel van het dak, (her)openen van het terras aan de achterkant en het gedeeltelijk verbouwen van de garage in werkplaats-kantoor

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van dinsdag 19 maart 2024 tot dinsdag 2 april 2024

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 223 m² 249 m² Te bepalen 26 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 16/PU/1930614
Gemeentelijke referentie 16-47410-2024
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 30-01-2024
Bijkomende elementen 16-02-2024
Volledig dossier 14-03-2024
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 19-03-2024
Einde van openbaar onderzoek 02-04-2024
Overlegcommissie 24-04-2024
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens