#}

Zijdeteeltstraat 50
1180 Ukkel

Openbaar onderzoek afgerond

Het uitbreiden, renoveren en isoleren van een eengezinswoning, wijzigen van het volume en het scheppen van een vertikaal verkeer, het plaatsen van gezichtsschermen op het plat dak, verbouwd als terras, isoleren van de gevel aan de straatkant vanaf de (gelijkvloerseverdieping) GV+1 evenals de gevel aan de tuinkant R+1 en R+2

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van maandag 11 maart 2024 tot maandag 25 maart 2024

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 148 m² 204 m² Te bepalen 56 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 16/PU/1930089
Gemeentelijke referentie 16-47400-2024
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 24-01-2024
Volledig dossier 01-03-2024
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 11-03-2024
Einde van openbaar onderzoek 25-03-2024
Overlegcommissie 17-04-2024
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens