#}

Eikenboslaan 137
1180 Ukkel

Openbaar onderzoek afgerond

Het afbreken van eengezinswoning en haar bijgebouwen en wederopbouwen van twee eengezinsvilla's met zwembaden

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 15 februari 2024 tot donderdag 29 februari 2024

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 16/PU/1924243
Gemeentelijke referentie 16-47307-2023
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 24-11-2023
Volledig dossier 02-02-2024
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 15-02-2024
Einde van openbaar onderzoek 29-02-2024
Overlegcommissie 27-03-2024
 Opschorting (Gewijzigd project) 12-04-2024
 Einde van de opschorting Te bepalen
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens