#}

Xavier De Buestraat 33
1180 Ukkel

Construire une maison.

Wettelijke basis

Anders

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 16/PU/1917338
Gemeentelijke referentie 16-5818-1906
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 14-06-1906
Betekening van de beslissing 28-06-1906
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens