#}

Adolphe Dupuichlaan 3
1180 Ukkel

Openbaar onderzoek afgerond

Het wijzigen van de stedenbouwkundige vergunning nr 16-45953-2021 strekkende tot het afbouwen van een bestaande woning met huisbewaarderswoning waarvan de bouwperiode dateert van 1988 en het bouwen van een eengezinsvilla, in toepassing van het artikel 102/1 van het BWRO : het herzien van het terras in het volume van het dak, herziening van de omgeving langs de zuid-oostelijke gevel, herziening van het niveau van de grondlaag, verwezenlijking van een landschapsplan dat met een algemene herziening van de omgeving van het ontwerp met zich meebrengt

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 7 maart 2024 tot donderdag 21 maart 2024

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 494 m² 494 m² Te bepalen 0 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 16/PU/1916943
Gemeentelijke referentie 16-47232-2023
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 13-10-2023
Bijkomende elementen 10-01-2024
Volledig dossier 09-02-2024
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 07-03-2024
Einde van openbaar onderzoek 21-03-2024
Overlegcommissie 10-04-2024
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens