#}

Oude Molenstraat 187
1180 Ukkel

Openbaar onderzoek afgerond

Het uitbreiden en renoveren van een eengezinswoning, isoleren van de gevels aan de buitenkant, inrichten van een terras aan de achtergevel en het bouwen van een dakvenster aan de achtergevel

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van dinsdag 19 maart 2024 tot dinsdag 2 april 2024

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 16/PU/1912187
Gemeentelijke referentie 16-47172-2023
Versie 2

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 30-08-2023
Volledig dossier 11-03-2024
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 19-03-2024
Einde van openbaar onderzoek 02-04-2024
Overlegcommissie 24-04-2024
 Opschorting (Gewijzigd project) 21-05-2024
 Einde van de opschorting 10-06-2024
Volledig dossier (Gewijzigd project) 10-06-2024
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens