#}

Waterkasteelstraat 77
1180 Ukkel

Changer l'utilisation d'une école maternelle en crèche sans modifications structurelles

Wettelijke basis

Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed (cf.Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Voorziening van collectief belang of van openbare dienst 733 m² 733 m² 733 m² 0 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 16/PU/1911132
Gemeentelijke referentie 16-47151-2023
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 18-08-2023
Bijkomende elementen 18-10-2023
Volledig dossier 25-10-2023
Termijn voor het afgeven 90 dagen
Betekening van de beslissing 05-02-2024
Geldigheid van de vergunning 05-02-2027
Adviesverlenende instanties
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens