#}

Molenveltstraat 34
1180 Ukkel

Mettre en conformité l'ouverture d'une baie dans un mur porteur

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 154 m² 154 m² 154 m² 0 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 16/PU/1910883
Gemeentelijke referentie 16-47147-2023
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 16-08-2023
Bijkomende elementen 20-09-2023
Volledig dossier 09-10-2023
Termijn voor het afgeven 45 dagen
Betekening van de beslissing 03-11-2023
Begin van de werken 16-11-2023
Einde van de werken 17-11-2023
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens