#}

Coghenlaan 5
1180 Ukkel

Rénover un immeuble de rapport de 8 unités de logement, construire une extension (5m²) en façade arrière et réaménager la zone de recul

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 522 m² 541 m² 541 m² 19 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Op de gelijkaardige locatie is er geen vergunningsaanvraag

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 16/PU/1909312
Gemeentelijke referentie 16-47127-2023
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 28-07-2023
Bijkomende elementen 22-09-2023
Volledig dossier 19-10-2023
Termijn voor het afgeven 75 dagen
Betekening van de beslissing 25-01-2024
Begin van de werken 01-02-2024
Geldigheid van de vergunning 25-01-2027
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens