#}

Vanderkinderestraat 308
1180 Ukkel

Transformer et étendre un logement en créant un duplex intégrant le volume de toiture existant, aménager une lucarne en façade arrière donnant accès à une future terrasse sur une partie de la toiture plate de l'annexe inférieure; mettre en conformité le remplacement des menuiseries extérieures de la façade principale

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 408 m² 411 m² 411 m² 3 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 16/PU/1907328
Gemeentelijke referentie 16-47092-2023
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 07-07-2023
Bijkomende elementen 21-09-2023
Volledig dossier 30-10-2023
Termijn voor het afgeven 75 dagen
 Opschorting (Gewijzigd project) 19-12-2023
 Einde van de opschorting 18-01-2024
Betekening van de beslissing 20-02-2024
Geldigheid van de vergunning 20-02-2027
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens