#}

Floridalaan 118
1180 Ukkel

Mettre en conformité une situation de fait au niveau du dessin des baies, de l'aménagement de la terrasse et de l'escalier vers les caves ainsi qu'au niveau de l'aménagement non réalisé des combles

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 395 m² 395 m² 395 m² 0 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 16/PU/1907313
Gemeentelijke referentie 16-47089-2023
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 07-07-2023
Bijkomende elementen 17-11-2023
Volledig dossier 22-11-2023
Termijn voor het afgeven 75 dagen
Betekening van de beslissing 30-01-2024
Geldigheid van de vergunning 30-01-2027
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens