#}

Oude Molenstraat 218
1180 Ukkel

Openbaar onderzoek afgerond

Een eengezinswoning renoveren, verbouwen en in overeenstemming brengen

Ukkel
Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van maandag 6 november 2023 tot maandag 20 november 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 149 m² 155 m² 155 m² 6 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 16/PU/1906243
Gemeentelijke referentie 16-47072-2023
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 28-06-2023
Bijkomende elementen 25-08-2023
Volledig dossier 31-10-2023
Begin van openbaar onderzoek 06-11-2023
Einde van openbaar onderzoek 20-11-2023
Overlegcommissie 06-12-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 18-12-2023
 Einde van de opschorting 22-01-2024
Volledig dossier (Gewijzigd project) 23-01-2024
Betekening van de beslissing 20-03-2024
Begin van de werken 15-04-2024
Geldigheid van de vergunning 20-03-2027
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens